Pràctiques per estudiants Becari/a administració d'empreses

53580
10/10/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
ONG
-Revisió del sistema financer de gestió de microcrèdits de l'entitat
-Actualització i millora del sistema en base excel
-Anàlisi i optimització de processos
Més informació i inscripció