Pràctiques per estudiants Ajudant/a d'arquitecte/a tècnic/a

53515
17/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Arquitectura tècnica
Ajudes a direcció d'obres, revisió de replantejaments, control de qualitat, armats, informes i certificats.
Més informació i inscripció