Pràctiques per estudiants Disseny gràfic i gestió de continguts de la web

53490
17/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Emmarcació.Compra venta de obres d'art.
Maquetació, gestió de continguts i administració de la pàgina web dedicada a la intermediació en la venta d'obres d'art, així com a venta de suministres i serveis relacionats al mon de la emmarcació i conservació d'obres d'art.Investigació i gestió de continguts informatius de la webshop referits a documentació d'obres d'art i artistes. Per investigar i manipular obres d'art de valor molt alt es requereix serietat i confidencialitat.
Més informació i inscripció