Pràctiques per estudiants Pràctiques en CRM / B2B Riu Hotels & Resorts

53488
17/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Hoteleria
a) Contribuir a la formació integral de l'estudiant complementant el seu aprenentatge.
b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball en la realitat professional.
c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques i personals.
d) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori el seu ocupabilitat.
e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.
Més informació i inscripció