Oferta de treball Pricing Analyst para Nova Engel

53449
10/12/2019
Oferta de treball
Mallorca
Consultoría RRHH
- Anàlisi i avaluació de l'estructura de preus del portafolio de l'empresa.
- Anàlisi de variables de l'entorn de decisió (externes i internes).
- Modelització de les diferents casuístiques.
- Definició, modernització i posada en marxa de la Política de Preus de l'Organització.
- Adequació d'estructura de preus de les diferents divisions, canals, etc.
- Control i seguiment.
Més informació i inscripció