Pràctiques per estudiants Pràctiques ajudant d'obra

53448
10/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Construcción
El/la estudiant seleccionat/da donarà suport al Rble. de departament de postvenda durant l'execució de les obres assignades. Supervisarà la correcta execució de l'obra, realitzarà mesuraments, sol·licitarà pressupostos així com altres tasques pròpies del lloc.
Més informació i inscripció