Pràctiques per estudiants Pràctiques arquitectura tècnica

53446
06/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Construcción
Col·laborarà en el departament d'estudis amb l'elaboració d'informes tècnics i propostes econòmiques amb el programa Prest. Participarà en la planificació i pressupost d'obres, mesuraments d'obra, realització de comparatius, estudi de clients i altres tasques bàsiques d'oficina.
Més informació i inscripció