Pràctiques per estudiants Assistent administració

53426
06/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
HOTEL
-Realitzar les gestions administratives de compres de productes i/o serveis, albarans, així com les comunicacions amb proveïdors.
-Registrar, processar i transmetre documents, factures i qualsevol altre tipus d'informació.
-Realitzar gestions administratives de recursos humans.
-Habilitats comunicatives, organitzatives i capacitat de treballar en equip.
Més informació i inscripció