Pràctiques per estudiants DEMOLAB

53415
05/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Programa d'Orientació i Transició a la Universitat
-Preparació i impartició de pràctiques del Demolab.
-Impartir una pràctica completa
Més informació i inscripció