Oferta de treball Administratiu/va (Departament fiscal i contable)

53411
23/09/2019
Oferta de treball
Mallorca
ASESORIA FISCAL, CONTABLE, LABORAL Y JURIDICO-MERCANTIL
Les tasques a desenvolupar seran les següents:

- Tasques de comptabilitat (Compres, vendes, conciliació bancària, comptabilització d'impostos, nòmines, préstecs, conciliació de caixa diària, etc.).
- Control de comptabilitats (tancaments mensuals, partides pendents d'aplicació, control de préstecs, control de nòmines, amortitzacions, saldo de comptes de clients i proveïdors).
- Realització d'impostos trimestrals i anuals (model 303 IVA, model 130 IRPF, model 123 IRPF, model 115 IRPF, model 390 IVA, model 180 IPRF, model 193 IRPF, model 200 impost de societats, model 202 impost de societats).
- Confecció de Comptes Anuals i memòries comptables.
- Tràmits davant l'Administració (AEAT, ATIB, Ajuntaments, etc.).
- Recursos AEAT i ATIB.
- Ajornaments AEAT.
- Facturació i gestió de cobraments clients propis.
- Arxivo documentació.
Més informació i inscripció