Pràctiques per estudiants Becari/ària auditoria Ernst & Young

53397
04/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Auditoria
Realitzarà pràctiques d'ajudant d'auditoria desenvolupant tasques de suport i anàlisis per la resta de l'equip d'auditoria. A nivell d'exemple, les tasques més comuns que podrà realitzar són les següents:
- Anàlisis de les àrees de balanç, pèrdues i guanys qualificades amb un risc baix d´auditoria.
- Anàlisis de fets posteriors.
Més informació i inscripció