Oferta de treball Controller Financer i de Gestió

53325
18/09/2019
Oferta de treball
Mallorca
Eficiència Energètica i Sostenibilitat en el Sector Turístic
Responsabilitzar tant del control financer com del control de gestió de BALANTIA.

Elaboració de planificació i pressupost financer i de tresoreria.
Anàlisi de la comptabilitat i estats financers.
Control pressupostari i de progrés de projectes.
Anàlisi de solucions financeres de suport a projectes.
Anàlisi de rendibilitat de projectes i serveis i inversions relacionades.
Càlcul de desviacions unida a la detecció riscos empresarials.
Seguiment de fites de facturació de contractes.
Elaboració d'informes econòmics-financers.
Actualització i reporting del Quadre de Comandament Integral de l'empresa.
Més informació i inscripció