Oferta de treball Business Analyst - Business Intellligence

53320
17/01/2020
Oferta de treball
Barcelona
Consultoria tecnològica
- Presa de requeriments i Disseny funcional per a projectes de Business Intelligence i
Performance Mgt
- Modelatge de dades i disseny tècnic de solucions DWH/ETL i Reporting
- Implementació de processos de control d'errors i qualitat de dades
- Formació i suport a usuaris finals
Més informació i inscripció