Oferta de treball Inspector/a en Seguridad Industrial

53298
17/09/2019
Oferta de treball
Mallorca
Sector de telecomunicaciones

Realització d'Inspeccions de Seguretat Industrial en camps diversos com a ascensors, mercaderies peribles, baixa tensió, mercaderies perilloses, etc.
Emetre informe del treball realitzat.
Més informació i inscripció