Oferta de treball Auditor/a sense experiència

53271
30/01/2020
Oferta de treball
Mallorca
Auditoria i assessoria fiscal
Tasques inicials d'auditoria: proves de compliment, revisió i anàlisis immobilitzades, despeses de personal, despeses d'explotació
Més informació i inscripció