Oferta de treball Auditors/es amb experiència

53270
30/01/2020
Oferta de treball
Mallorca
Auditoria i assessoria fiscal
Realització completa de les tasques d'auditoria.
Revisió de comptes anuals.
Supervisió de processos de consolidació de grup.
Redacció d'informes d'auditoria.
Més informació i inscripció