Oferta de treball Banca March: Gestor de Projectes

53251
16/09/2019
Oferta de treball
Mallorca
Banca
Gestió de projectes relacionats amb sistemes d'informació comercials, combinant racionalment metodologies àgils i tradicionals. Les principals funcions són:

Organitzar i coordinar les parts implicades en el projecte; unitats de negoci, tecnologia, proveïdors i client final, amb l'objectiu de gestionar les seves expectatives i necessitats.
Assegurar l'abast del projecte.
Gestionar de manera intel·ligent i activa dels riscos.
-Supervisar l'acompliment en les tasques de cadascuna de les seves fases en continu contrast amb la planificació.
-Vetllar per la qualitat dels lliurables de projecte.
-Donar solucions alternatives en el cas desviacions.
-Reportar al program manager.

Requisits / es valora:
-Experiència total mínima com a gestor de projectes de 2 anys.
-Experiència en projectes en àmbits com:
-Banca / Assegurances.
-Eines comercials de màrqueting, Adobe Campaign, Dynamics365, Salesforce o similar.
-Valorable formació i certificacions a PMP i / o SCRUM.
Més informació i inscripció