Oferta de treball Responsable Assegurances

53210
24/09/2019
Oferta de treball
Eivissa
ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
Obertura sinistres
Control i seguiment expedients sinistres
Funcions administratives pròpies del lloc de treball
Control de retornats / impagaments
Mediador assegurances
Organitzar amb perits per a passar parts sinistres
Contacte directe amb clients
Més informació i inscripció