Pràctiques per estudiants Pràctiques Serveis Tècnics Meliá Palma Bay & Palau

53199
16/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Hostelería
Gestions Administratives del Departament.
Revisió / Control d'Albarans i Factures.
Gestió dels manteniments periòdics.
lectura de comptadors.
Ajuda en les tasques Tècniques a l'Equip Tècnic.
Més informació i inscripció