Oferta de treball Enginyer/a de software

53177
14/11/2019
Oferta de treball
Mallorca
Instalaciones eléctricas, Automatización y gestión de proyectos para megayates.
- Tenir coneixement de la comunicació amb el protocol industrial MODBUS TCP / IP. Desenvolupament en MODBUS TCP / IP.

- Llenguatges de programació com a C ++, JAVA, HTML5, Python

- Dissenyador de bases de dades, desenvolupament i programador. PHP, SQL, XML

- Dissenyador de seguretat de xarxa. Regles
del enrutador, protocols de xifrat, VPN

- Dissenyador SCADA

- Inglés / espanyol de molt alt nivell o nadiu, tant escrit com parlat
Més informació i inscripció