Pràctiques per estudiants Delineant/a d'estructures

53164
13/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Càlcul d'estructures i projectes tècnics d'arquitectura
Delineació de plànols d'estructures d'edificació així com alguns aixecaments de planols d'estat actual.
Més informació i inscripció