Pràctiques per estudiants Pràctiques Marketing Latam

53163
06/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Hostelería
-Donar assistència en la implementació dels plans de màrqueting dels hotels 2019.
-Ajudar en la creació d'informes consolidats de les accions realitzades en el departament.
-Donar suport al departament comercial amb la planificació i execució d'accions de Trade màrqueting.


-Donar suport en el seguiment i propostes d'accions en xarxes socials. Dinàmiques, concursos, etc.que donin suport a augmentar de manera qualitativa les comunitats i generin major engagement.
Més informació i inscripció