Pràctiques per estudiants Becari/a en programació JAVA

53154
14/11/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Consultoria Informatica y venta de productos relacionados
Desenvolupament en tecnologia JAVA-J2EE dins la Software Factory de SM2 participant en projectes punters.
Més informació i inscripció