Pràctiques per estudiants Auditor/a

53133
30/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Auditoria i assessoria fiscal
Auditor:
- Revisió de conciliacions bancaries
- Revisió d'immovilitzat
- Despeses generals
- Proves de compliment
Més informació i inscripció