Pràctiques per estudiants Pràctiques Deleg. Distribució

53098
10/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Obres i instal.lacions
- Anàlisi i Estudi de Projectes de la Delegació
- Participació en la definició de la solució tècnica, viabilitat i estudi de costos dels Projectes
- Cerca de solucions entre els diversos fabricadors de mercat
- Estudi, Planificació i Replanteig de projectes
- Elaboració de memòries tècniques
- Visita obres
Més informació i inscripció