Oferta de treball Ajudant/a d'auditor/a

53076
16/12/2019
Oferta de treball
Mallorca
Treballs de verificació i revisió propis de l'Auditoria de Comptes
- Efectuar revisions de documentació de les operacions sotmeses a auditoria
- La realització de proves substantives a les diferents àrees dels balanços
- Elaborar papers de treball de les auditories
- Col·laborar en l'elaboració d'informes d'auditoria, aportant informació i antecedents del treball realitzat
Més informació i inscripció