Oferta de treball Administratiu/va / Comptable

53027
18/09/2019
Oferta de treball
Menorca
Assessoria comptable, fiscal, laboral i legal
- Gestió de comptabilitats (societats/persones físiques),
- Tancaments comptables i fiscals,
- Elaboració de models trimestrals i resums anuals,
- Imposts de societats i de renda,
-Altres tasques pròpies de l'assessoria fiscal i comptable.
Més informació i inscripció