Pràctiques per estudiants JOB DAY UIB 2020 Gestió i Optimització Energètica

53025
30/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Ingeniería Energética
Integració en el departament d'estudis energètics amb funcions principals basades en:

- Gestió de consums energètics d'instal·lacions
- Anàlisis mercats energètics
- Redacció d'informes energètics
- Realització d'estudis enfocats a la optimització i eficiència energètica
- Gestió de proveïdors del sector energètic
- Realització d'auditories energètiques
Més informació i inscripció