Pràctiques per estudiants BECARI/A EN PRACTIQUES PER A EMPRESA CONSTRUCTORA

53013
03/09/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Illes Balears
Construcció
Suport tasques a cap d'obra:
Mesuraments d'obra.
Control de subcontractes.
Control bona execució.
Maneig imprescindible dels programes informàtics de Presto i Autocad (nocions).
Més informació i inscripció