Pràctiques per estudiants Enginyer/a oficina tècnica electricitat

52932
16/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Instalaciones eléctricas
- Amidaments i Pressupostos
- Legalitzacions
- Direcció d'obres un cop es tingui la formació requerida
Més informació i inscripció