Oferta de treball JOB DAY UIB 2020 - Animador/a

18350
13/02/2020
Oferta de treball
Mallorca
Gestora Hotelera
Funcions:
- Complir estàndards de marca i cultura de servei: Complir els estàndards de marca quant a producte, servei i imatge de la mateixa així com la cultura de servei amb la finalitat de complir la promesa de la marca en la seva àrea.
- Participar en la programació diürna/nocturna: Organitzar i liderar les activitats d'entreteniment diürnes i nocturnes, per a adults i nens segons la programació. Participar en la programació d'entreteniment i activitats segons necessitats operatives. Promocionar activament la programació d'entreteniment amb l'objectiu d'aconseguir la major participació possible.
- Promoció de la programació: Promocionar activament la programació d'entreteniment amb l'objectiu d'aconseguir la major participació possible.
- Atenció a l'hoste: Estar en contacte continu amb l'hoste tenint com a objectiu de conèixer el seu grau de satisfacció per a millorar la seva experiència i reportant possibles incidències al seu cap directe.
- Revisió de l'equipament i inventari: Revisar el correcte funcionament, condició i neteja del material utilitzat en la seva activitat, informant el superior sobre necessitats o incidències. Així com assegurar el correcte compliment de la normativa de riscos laborals en l'equipament i instal·lacions. Ajudar en l'elaboració anual de l'inventari general de l'equipament de la seva àrea i col·laborar en la creació de proposta d'inversions per a l'any vinent
- Cerca proactiva de millora en experiències: Seguir les tendències del mercat per a proposar i implementar experiències innovadores millorant la satisfacció de l'hoste. Tenint com a objectiu la creació de propostes que generin ingressos addicionals i així millorar la rendibilitat del negoci.
- Potenciar el desenvolupament sostenible: Proposar i implementar idees que potenciïn el desenvolupament sostenible en cadascun dels seus àmbits.
- Fer costat a altres departaments i col·laboració amb esdeveniments especials: Fer costat a la direcció i resta de departaments de l'hotel segons les necessitats operatives. Col·laborar en esdeveniments especials on es requereixin els serveis del departament
- Gestió de la programació d'activitats Fitness (Específic per a Monitor Fitness): Gestionar i liderar les diferents activitats específiques de fitness segons les directrius de la marca i seguint els procediments de seguretat.
- Muntatge i desmuntatge escenogràfic (Específica per a monitor tècnic audiovisual): Gestionar i organitzar el muntatge i desmuntatge del material audiovisual i escenogràfic per a les diferents activitats

S'ofereix:
- Contracte directe amb l'hotel d'abril a octubre
- Desenvolupament professional i formació contínua per a un/a professional amb afany de superació
- Jornada completa i 2 dies lliures/setmanals
- Formarà part d'un equip sòlid i experimentat en el sector
- Salari: 22.417,78€ bruts/any
Més informació i inscripció