Oferta de treball Tècnic/a de suport administratiu i de sensibilització

18160
19/12/2019
Oferta de treball
Mallorca
Projectes de Cooperació Internacional i ajuda humanitaria
-Jornada laboral: 20h setmanals.
-Horari: de dilluns a divendres, de 10h a 14h (ocasionalment en horari de capvespre).
-Contracte fins el 31/12/2020 amb possibilitat de pròrroga.

FUNCIONS PRINCIPALS:
-Suport administratiu: atenció personal i telefònica; gestió del correu electrònic;
gestió de correspondència; actualització de bases de dades; gestió de la
intendència.
-Suport en l?àrea de comunicació i difusió: redacció de correus electrònics, notes de
premsa, informacions diverses a les xarxes socials?
-Tasques de l?àrea de Sensibilització: suport en l?organització d?activitats de
l?associació (conferències, concentracions, taules rodones?).

Més informació i inscripció