Escuela Baler de la Espalda

  • Fa 16 dies
  • Illes Balears, Espanya
  • 9026

Número de places

1

Horari

16.00h a 21:00h

Tipus de contracte

Indefinit a temps parcial

Salari

12.000 €-20.000 €

Sector

Activitats sanitàries de professionals independents (llevat de metges)

Àrea funcional

Sanitària

Descripció del lloc

Dirigir petits grups en la pràctica d'exercici físic adaptat a les patologies de cada usuari. Dur el registre de l'activitat així com el control de l'assitència i participar de la formació continuada.

Centro especializado en lesiones físicas. Dirigir pequeños grupos en la práctica de ejercicio físico adaptado a las patologías de cada usuario. Registrar las actividades así como los controles de asistencia i participar de la formación contínua.

Observacions

Si s'assimila de forma correcta la formación interna es valorar l'ampliació de contràcte a jornada completa

Estudis obligatoris

  • Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)
  • Fisioteràpia
  • Mestre/a d'educació física
  • Mestre/a d’educació física
  • Mestre/a d’educació física