Grupo iluart Adjunt al Director d'Obra

  • Fa 20 dies
  • Mallorca, Illes Balears, Espanya
  • 8420

Número de places

1

Horari

Flexible amb possibilitat de telepràctiques.

Salari

500

Sector

Fabricació d'aparells d'il·luminació

Descripció del lloc

Som una empresa especializada en la fabricació de productes per a l'enllumenat públic (carreteres, autopistes, avingudes, etc), enllumenat esportiu (grans estadis, zones esportives, etc), i enllumenat aeroportuari (aeroports, aeròdroms, heliports, etc). Tenim obres d'enllumenat en marxa a la majoría de països del món.

Durant l'estada de pràctiques, l'estudiant coneixerà els detalls del nostre procés industrial de fabricació, i de tots els components que s'hi utilitzen (materials, circuits elèctrics, components electrònics, sistemes de control, etc).

La tasca de l'estudiant consistirà en assistir i col·laborar amb els corresponents directors d'obra, per tal de que les actuacions i obres previstes a la illa de Mallorca finalitzin de forma correcta i en el termini previst.

Estudis obligatoris

  • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Màster Universitari. Enginyeria Industrial

Requisits desitjables

  • Cotxe propi
  • Carnet de conduir