Pràctiques a l'àrea d'Energia i Mobilitat

  • Fa 22 dies
  • Mallorca, Illes Balears, Espanya
  • 8404

Número de places

1

Horari

De dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30

Salari

650

Sector

Captació, depuració i distribució d’aigua

Àrea funcional

Altres

Descripció del lloc

Participar en una o vàries de les següents tasques:
- Participació en l’elaboració de sondejos de mercat, prescripcions, informes i memòries tècniques.
- Anàlisi de les noves tecnologies de flota.
- Elaboració d’informes i anàlisi de dades relacionades amb l’eficiència energètica i mediambiental de la
d’EMAYA.
- Gestió i recopilació de documentació i enviament d’aquesta en els diferents plans d’ajudes estatals i
comunitaris. Recerca de nous plans d’ajudes i subvencions.
- Elaboració i càlcul d’indicadors de Qualitat partint dels reports de dades de BI.
- Ús de les eines corporatives per gestionar i visualitzar la documentació SP, QV, ERP...
- Estudi tecnològic de captació solar, comparativa de tecnologies de sistemes fotovoltaic, generació de
biometà, emmagatzematge hidràulic i emmagatzemant per bateries.
- Col·laborar amb la recerca, anàlisis i dimensionament d’un model de ciutat mediambiental i
energèticament eficient, amb una xarxa de punts de recàrrega per vehicle elèctric M3 i M4, amb un
sistema de gestió centralitzada i integrat dins les eines TI de l’empresa.
- Participació en l’elaboració de licitacions.

Observacions

Serà necessari haver superat, al menys, el 65% dels crèdits del Grau.

Estudis obligatoris

  • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Estudis desitjables

  • Màster Universitari. Enginyeria Industrial