Art-Tech Disseny i Creació de PCBs - FUEIB

 • Fa 13 dies
 • Mallorca, Illes Balears, Espanya
 • 8402

Número de places

1

Horari

Flexible - Matí i Tarda

Tipus de contracte

Durada determinada a temps complet

Sector

Educació superior d'especialització i postgrau

Àrea funcional

TIC

Descripció del lloc

Suport al projecte "Art Tecnològic – Avançar en la creativitat mitjançant models electrònics" en les activitats següents:
1. Disseny i fabricació de les tres PCBs necessàries. El disseny es realitzarà amb el software Eagle i la fabricació s’encarregarà a un servei extern.
2. Cablejat i instal·lació del sistema electrònic a la sala de validació definida per l’empresa.
4. Programació de cada node i del node central pel seu funcionament bàsic consistent en disposar de la informació dels sensors tèrmics en el node central i l’enviament de les ordres de moviment als nodes motors fent servir les xarxes de comunicació definides
5. Posada en marxa i correcció d’errors del sistema en el seu conjunt a la sala equipada per l’empresa com a prototip
6. Avaluació del prototip i proposta d’implementacions
7. Documentació del projecte i conclusions finals.

Observacions

Durada de 3 mesos

Estudis desitjables

 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Enginyeria electrònica
 • Enginyeria Electrònica, Robòtica i Mecatrònica
 • Enginyeria en telecomunicació
 • Enginyeria Mecatrònica
 • Enginyeria Tècnica en telecomunicació
 • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
 • Enginyeria Telemàtica
 • Enginyeria Tècnica en telemàtica
 • Doctorat en Enginyeria Electrònica
 • Màster Universitari de Tecnologia de la Informació i les Comunicacions
 • Màster Universitari d'Enginyeria de Telecomunicació
 • Màster Universitari d'Enginyeria Electrònica
 • Màster Universitari. Sistemes Intel·ligents
 • Màster Universitari. Enginyeria Industrial
 • Programa de doctorat interuniversitari d'Enginyeria Electrònica