Associació d' Amics del Poble Saharauí de les Illes Balears Infermer/a pel Projecte Sanitari Infantil als Campaments de Població Sahrauí Refugiada a Tindouf, Algèria

  • Fa 1 mes
  • Tindouf, Argèria
  • 8298

Número de places

1

Horari

Dilluns a divendres 40h setmanals

Tipus de contracte

Durada determinada a temps complet

Salari

12.000 €-20.000 €

Àrea funcional

Sanitària

Descripció del lloc

El lloc de feina té por objectiu coordinar les accions sanitàries del projecte sanitari que l'organització desenvolupa als Campaments de Refugiats Sahrauís, principalment el que dona suport a l’atenció infantil.

• Donar suport al Programa Integral de Salut Infantil Sahrauí (PISIS) mitjançant l'acompanyament i la coordinació amb el personal de salut sahrauí, la planificació d'activitats, l'avaluació i el monitoratge i altres demandes que siguin necessàries.
• Realitzar la planificació, seguiment i avaluació de totes les accions sanitàries del projecte sanitari de l'AASPIB.
• Fer una anàlisi de la situació actual del programa PISIS per planificar noves estratègies i planificar les properes activitats.
• Acompanyament i supervisió dels tallers d'alimentació que es fan als dispensaris.
• Supervisar el grau de consecució dels objectius i indicadors del projecte.
• Representar a la AAPSIB en les reunions i taules de coordinació respectius al PISIS.
• Coordinació amb totes les organitzacions que col·laboren amb el Ministeri de Salut Sahrauí en el PISIS.
• Elaboració dels informes de seguiment del projecte, així com un informe/memòria final.

Competències:

• Coneixements sobre el conflicte del poble sahrauí.
• Dinamisme, autonomia i flexibilitat en el lloc de treball.
• Capacitat de comunicació i empatia.
• Capacitat per conduir grups i realitzar formacions.
• Capacitat d'adaptació a condicions de vida i de feina exigents.
• Capacitat organitzativa i de treball en equip.
• Ètica i confidencialitat en el maneig d'informació i de casos.
• Habilitat en la gestió de recursos humans.
• Capacitat per les relacions institucionals.
• Identificació amb les línies de treball, valors i missió de l'AAPSIB.


Observacions

Incorporació: immediata.
Contracte de 3 mesos, prorrogables a 6 mesos.

Les persones interessades poden enviar el seu currículum i una carta de motivació al correu aapsib.salut@gmail.com.

Idiomes

  • Castellà - Natiu - Requerit
  • Castellà - Natiu

Estudis obligatoris

  • Infermeria

Requisits obligatoria

  • Disponibilitat per treballar a l'estranger

Requisits desitjables

  • Disponibilitat per treballar a l'estranger