Tècnic/a Superior Tic

  • Fa 22 dies
  • mallorca, Illes Balears, Espanya
  • 7773

Número de places

2

Horari

8 a 15h

Tipus de contracte

Durada determinada a temps complet

Salari

40.000 €-60.000 €

Àrea funcional

TIC

Descripció del lloc

El Consell Rector de l’Institut Municipal d’Innovació de Palma, en sessió celebrada el dia 9 de juny de 2022, ha aprovat les bases per a la creació de borsins de feina de: TÈCNIC SUPERIOR TIC.

Els requisits, les característiques de les places i la documentació a presentar s’han de consultar a les bases de la convocatòria. Les bases estan disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament de Palma (Oferta Pública de Feina) https://www.palma.cat/ (enllaç directe: https://acortar.link/KjnqYJ) i a la pàgina web de l’IMI (Oferta Pública de Feina) https://imi.palma.cat/ (enllaç directe: https://acortar.link/lC4PTK)

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Palma (https://rec.redsara.es/registro) dins del termini de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquestes bases en el BOIB, i es dirigiran l’IMI. També es poden presentar en la forma prevista en l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

IMPORTANT: Únicament se acceptaran les sol·licitud presentades per el Registre General de l'Ajuntament de Palma (https://rec.redsara.es/registro) dins del termini de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquestes bases en el BOIB, i es dirigiran l’IMI.
També es poden presentar en la forma prevista en l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Estudis obligatoris

  • Enginyeria en informàtica