Antònia Sastre Arquitecte tècnic per a despatx d'arquitectura

  • Fa 1 mes
  • Mallorca, Illes Balears, Espanya
  • 7686

Número de places

1

Horari

08:00-16:00

Tipus de contracte

Durada determinada a temps complet

Salari

12.000 €-20.000 €

Sector

Construcció d'edificis

Àrea funcional

Altres

Descripció del lloc

Realització de tasques a despatx i a obra: - Estat d'amidaments i pressuposts - Auxiliar a la direcció d'execució material - Anàlisis i elaboració de les planificacions a les obres en curs. - Elaboració d'actes d'obra i informes mensuals.

Estudis obligatoris

  • Arquitectura
  • Arquitectura tècnica
  • Enginyeria Edificació