Pràctiques per estudiants PRÀCTIQUES VITICULTURA (Ref. 56410)

56410
13/01/2022
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Elaboració i venta de vins
Realització de medicions a la vinya:
Pes de poda, diàmetre del sarment i tronc.
Digitalització de les dades (excel).
Col·laboració en altres tàsques pròpies d'un tècnic de vinya.