Oferta de treball Responsable Financer (Ref. 56403)

56403
11/01/2022
Oferta de treball
Mallorca
ONG
Control financer de l'entitat; Control pressupostari, de compliment d'objectius i activitat creditícia de l'entitat; Supervisió i elaboració de informes financers; Suport a l'àrea de control de riscos financers; Control de compliment de projectes i justificació econòmica; Realització auditoria interna de l'activitat creditícia; Supervisió i recolzament a Comptes Anuals.