Oferta de treball Facultatiu/va tècnic tecnologies inform. i telecom (Ref. 56401)

56401
12/01/2022
Oferta de treball
Mallorca
Provisió de serveis telemàtics
La realització de tasques d'anàlisis, desenvolupament i suport a la implantació d'aplicacions informàtiques relacionades amb l'àmbit de l'Administració Electrònica. Es tracta d'aplicacions estratègiques dins
l'administració que es troben implantades al Govern de les Illes Balears i a altres administracions de les Illes Balears. Actualment es desenvolupen aplicacions com el Registre Electrònic, la plataforma de signatura electrònica Portafib, la Carpeta Ciutadana, aplicació de digitalització i còpia autèntica DIGITALIB,... Podeu trobar més informació a sobre aquests projectes podeu accedir a
https://github.com/GovernIB.

https://www.fundaciobit.org/facultatiu-tecnic-per-a-larea-de-govern-digital-de-la-fundacio-balear-dinnovacio-i-tecnologia-fbit/