Oferta de treball Docent - certificat de professionalitat TMVU0111 (Ref. 56329)

56329
22/12/2021
Oferta de treball
Mallorca
Sinergies societat - universitat
Impartició de les sessions formatives del certificat de professionalitat nivell 2 TMVU111: pintura, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçats amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo, dels mòduls que es detallen a continuació:
- MF1841_2: Preparació i protecció de superfícies d'embarcacions
esportives i d'esbarjo.
- MF1842_2: Operacions d'acabat de superfícies de l'obra morta, coberta, superestructures i arboladura d'embarcacions esportives i d'esbarjo.
- MF1843_2: Reparació d'elements de plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo.
- MF1844_2: Construcció, adaptació i muntatge de peces i estructures de plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo.