Pràctiques per estudiants Pràctiques Administratiu/va Immobiliaria MENORCA (Ref. 56317)

56317
13/12/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Menorca
Imnobiliarias
- Suport en tasques administratives i de recepció.
- Gestió de portals.
- Contribució al desenvolupament i manteniment de les xarxes socials de l'oficina, fomentant la marca.
- Donar suport a la direcció per generar estratègies de millora de branding i dels seus respectius KPI'S.
- Ajudar als agents associats immobiliaris.
- Donar suport al manteniment de les zones comunes del Market Center.