Oferta de treball Perits d'assegurances en Baleares (Ref. 56305)

56305
10/12/2021
Oferta de treball
Mallorca
Gabinete insular destinado a la peritación para compañías aseguradoras y particulares
Gabinet en expansió especialitzat en la realització, gestió i tramitació de sinistres mitjançant la confecció d'informes pericials. Confeccionem informes particulars de part o contraperitatges, així com per a entitats asseguradores. Equip compost per professionals altament qualificats.


Es requereixen professionals titulats multidisciplinaris per a efectuar inspeccions i posterior elaboració d'informes pericials de causes diverses; danys per aigua, danys elèctrics, incendis, fenòmens meteorològics, robatoris ...etc.

Únicament es tindran en consideració els perfils que contemplin estudis tècnics (enginyeries, arquitectures, física, química)

No es requereix experiència en el sector.

Es valorarà positivament el perfil freelance.

Formació per part de l'empresa.


Càrrega de treball anual.