Pràctiques per estudiants Beca en ciberseguretat SIA | Operacions (Ref. 56281)

56281
10/12/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Consultoría
- Gestió i operació de serveis ITIL
- Tecnologies de gestió d'identitats
OIM / OAM
OpenIAM
Federació SAML, Shibboleth
SSO, http, spnego, kerberos
-Tecnologies de certificats i signatura electrònica
SSL
PKI / CA
Signatura, custòdia i segell
Normativa de signatura electrònica
-Tecnologies i metodologies de seguretat en els àmbits NIST (nota: ens capacitarien per a operar futurs serveis de ciberseguretat, com el del OSAT/*IMI)
Protect
Detect
Respond
Prevent