Oferta de treball Educador/a social pla municipal d'infancia i adolescència (Ref. 56275)

56275
01/12/2021
Oferta de treball
Eivissa
Formacion
Coordinar els diferents departaments i regidories municipals que es troben implicades tant al I Pla com al futur II Pla Municipal de la Infància i l'adolescència de l'Ajuntament d'Eivissa.

Coordinar els diferents serveis i recursos del municipi que treballen per ai amb la infància i l'adolescència.

Potenciar i participar en els espais de trobada entre les diferents àrees municipals i organitzacions socioeducatives existents al municipi.


Realitzar informes sobre el desenvolupament del Pla per tal de revisar i reformular les línies d'acció.

Realitzar les diverses avaluacions del Pla (inicial, procés, final i resultats) segons el model integrat d'avaluació especificat al Pla Municipal de la Infància i l'Adolescència 2017-2020 i l'elaboració, gestió, execució, coordinació dinamització i avaluació del II Pla.


Desenvolupar prestacions i activitats tècniques pròpies del Pla dins de les línies d'actuació.

Renovació del Segell Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF.

Dur a terme totes aquelles altres actuacions que siguin encomanades per la Regidoria dEducació.