Oferta de treball Auditor/a Junior Mallorca (Ref. 56270)

56270
11/01/2022
Oferta de treball
Illes Balears
Auditoria
L'àrea de *Audit *Services de *EY ofereix serveis basats en la qualitat, la independència i la tecnologia.El principal objectiu del grup dels més de 1.000 auditors de *EY a Espanya és el d'aportar valor basant-se en la visió de l'auditoria com a eina de gestió per a la Direcció, identificant les necessitats i objectius dels clients, així com, els consegüents riscos financers, a més dels factors crítics d'èxit per a l'empresa. Els experts de *EY utilitzen la tecnologia més avançada per a desenvolupar un pla a mesura per a l'empresa, centrant-se en les àrees de negoci transcendents

per als estats financers i que són crítics a l'hora d'analitzar els perfils de risc per a l'organització.

Com a membre de l'equip podràs participar en serveis i projectes diferents com: auditories de comptes financers, informes especials requerits per la legislació vigent, revisions d'estats financers, normes comptables internacionals o sortides a Borsa.