Pràctiques per estudiants Tècnic/a Financer (Ref. 56253)

56253
26/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
TRANSPORTE AEREO
Revisar i comptabilitzar factures de proveïdors.
Gestionar i controlar comptes de proveïdors: gestió pagaments i devolucions.
Gestionar reclamacions a proveïdors.
Gestió i comptabilització de pagaments del compte personal.
Gestió material oficina.
- Gestió i control de comptes bancàries.
- Preparació d'imposts: models.
- Control i gestió de tresoreria.