Pràctiques per estudiants OFERTA DE PRACTIQUES -FACTURACIO (Ref. 56249)

56249
29/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Gestión de Residuos
Altes clients i pressuposts al sistema
Revisió albarans
Escanetjar albarans i descarregues
Ajudar a facturar
Enviament factures des del mòdul i per correu ordinari
Revisió cobros
Resolució incidències clients